Den första och viktigaste sidan, Index.htm

Detta är den sida som en besökare kommer till först, startsidan. Alla sidor på webben byggs upp med hjälp av så kallade taggar. Taggarna utgör den kod som bestämmer sidans utseende. Det finns många olika taggar och du kan se en del av dem på de följande sidorna. De flesta taggar består av en start-tagg och en slut-tagg. Exempelvis <b>....</b>.

 

Det finns en del taggar som måste vara med. Du ser dem härnedan.

 

<html> Talar om att HTML-koden börjar här.
<head>  
<title>.......</title> Sidans titel.
</head>  
<body> Här börjar den text man kan se på sidan.
<h2>........</h2> En rubrik bör du ha
Sidans text Allt du skriver mellan body-taggarna syns på sidan.
</body> Här slutar den text man kan se på sidan.
</html> Talar om att HTML-koden slutar här.

Klicka här för att komma vidare